LOHESURFI KOOLITUS

PROOVI KAS SOBIB

Lohesurfi terminoloogia. Erinevate lohetüüpide ja vajaliku varustuse tutvustus, individuaalse lohe õige valik. Treeninglohe tutvustus, lennutamine ja erinevad harjutused. Suure lohe tutvustamine, selle kokku- ja lahtipakkimine. Turvalisus (ohud rannal ja vees, tuule suuna määramine, tuuletugevuse hindamine ja lohe suuruse valik, lohe vabastamine trapetsist ohu korral jpm). Suure lohe üles- ja allalaskmine vees kui ka rannal. Suure lohega vette minek ja kaldale tulek. Body drag (keha lohistamine lohe järel, lohe veojõul vees) vees alla tuult. Enese päästmine sügavas vees ja seejärel lohe kokkupakkimine vees. Kursus sisaldab kuni 4 tundi õpinguid, kui ühel päeval ei jõuta kursust lõpetada, viiakse järelejäänud tunnid järgmisesse kokkulepitud koolituspäevale.


 I. TASE

Lohesurfi terminoloogia. Erinevate lohetüüpide ja vajaliku varustuse tutvustus, individuaalse lohe õige valik. Treeninglohe tutvustus, lennutamine ja erinevad harjutused. Suure lohe tutvustamine, selle kokku- ja lahtipakkimine. Turvalisus (ohud rannal ja vees, tuule suuna määramine, tuuletugevuse hindamine ja lohe suuruse valik, lohe vabastamine trapetsist ohu korral jpm). Suure lohe üles- ja allalaskmine vees kui ka rannal. Suure lohega vette minek ja kaldale tulek. Body drag (keha lohistamine lohe järel, lohe veojõul vees) vees alla tuult. Enese päästmine sügavas vees ja seejärel lohe kokkupakkimine vees. Kursus sisaldab kuni 4 tundi õpinguid, kui ühel päeval ei jõuta kursust lõpetada, viiakse järelejäänud tunnid järgmisesse kokkulepitud koolituspäevale.


II. TASE

Võimalikult turvalise treeningala määramine rannal ja 4-liinilise lohe kokku- ja lahtipakkimine iseseisvalt. Erinevad harjutused suure lohega vees. Body drag paremale, vasakule ja koos lauaga. Veestardi teooria. Varustuse ettevalmistamine ja terminoloogia seoses veestardi õppimise alustamisega. Sõidureeglite tundmine ( paremakäe reegel jm). Veestardi õppimine, sõidu alustamine liigutades lohe üles ja alla jpm. Kursus sisaldab kuni 4 tundi õpinguid. Kui ühel päeval ei jõuta kursust lõpetada, viiakse järelejäänud tunnid järgmisesse kokkulepitud koolituspäevale.


III. TASE

Sõidu alustamine ja sõit kaldast eemale (üles tuult) ning tagasi alguspunkti (hoo maha pidurdamine ja vastashalsil sõidu alustamine). Erinevad sõidustiilid ja esmane hüppekoolitus. Kursus sisaldab 3-4 tundi õpinguid. Kui ühel päeval ei jõuta kursust lõpetada, viiakse järelejäänud tunnid järgmisesse kokkulepitud koolituspäevale. Koolitus sobib inimesele, kes oskab juba mingil määral sõita ja soovib oma oskuseid parandada. Selle kursuse viib läbi instruktor iga õpilasega individuaalselt.


Koolitusprogrammi on koostanud:

Martti Ainola
IKO snow level 1 / IKO water level 2
+372 56 48 7666
xtremkite@gmail.com